Γαλάνης, Γιώργος Ν., 1951-

Επικαιρότητα και πολιτική ψυχολογία / Γιώργος Νικ. Γαλάνης. - Αθήνα : Τυπωθήτω, 1999. - 309 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 299-309).

9608041198


Political psychology
Πολιτική ψυχολογία.

JA74.5 / G35 1999
European Union Digital Greece ESPA Default