Κοππά, Μαριλένα.

Μια εύθραυστη Δημοκρατία : η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον / Μαριλένα Κοππά ; πρόλογος, Δημ. Κωνστά. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1994. - 173 σ. : εικ. ,πιν. ; 20 εκ. - Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ; 5 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [167]-173).

9600210454

96159582


North Macedonia--Politics and government--1945-1992.
North Macedonia--Politics and government--1992-
Βόρεια Μακεδονία--Πολιτικές συνθήκες--1945-1992
Βόρεια Μακεδονία--Πολιτικές συνθήκες--1992-

DR2246 / .K67 1994
European Union Digital Greece ESPA Default