Αρβανιτάκη-Hertlein, Μαρία.

Lexikon Deutsch-Neugriechisch, Neugriechisch-Deutsch = γερμανο-ελληνικό, ελληνο-γερμανικό λεξικό / Γερμανο-ελληνικό, ελληνο-γερμανικό λεξικό Μαρία Αρβανιτάκη-Hertlein, Reinhold Hertlein. - Αθήνα : Μ. Σιδέρης, [19--] - 1086 σ. ; 22 εκ. - Σύγχρονα λεξικά Μιχάλη Σιδέρη = Michael Sideris dictionaries .

9607012623


German language--Greek, Modern.--Dictionaries
Γερμανική γλώσσα--Ελληνικά, Νέα.--Λεξικά
Greek language, Modern--German.--Dictionaries
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Γερμανικά.--Λεξικά

PF3645.G7 / A78 1900z
European Union Digital Greece ESPA Default