Σιδέρις, Αριστοτέλης Δ.

Ιστορία οικονομικών θεωριών / Α. Δ. Σιδέρι. - Αθήναι : Παπαζήσης, 1953- - τ. ; 24 εκ.

τ. 1. Αι περί αξίας και τιμών θεωρίαι


Economics--History
Οικονομική--Ιστορία.

HB75 / .S594 1953

330.109 ΣΙΔ
European Union Digital Greece ESPA Default