Μιχαήλ, Γιούλα.

Πινακωτή-πινακωτή και στα παιχνίδια μουσική / Γιούλα Μιχαήλ ; εικονογράφηση Μαργαρίτα Βασιλάκου. - 1η έκδ. - Αθήνα : Σπουδή, c1998. - 86 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Βιβλία για την εκπαίδευση. Νηπιαγωγείο - Δημοτικό. Μουσική .

"Απευθύνεται σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, μουσικούς, εκπαιδευτικούς". -- προλ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 85-86).

9601001077


School music--Instruction and study
Σχολική μουσική--Διδασκαλία και μελέτη.

MT1 / .M4 1998
European Union Digital Greece ESPA Default