Πρίφτης, Θωμάς Ο.

Μαθήματα στο τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης "Q WERTY" / Θωμάς Ο. Πρίφτης. - [Αθήνα] : Μακεδονικές Εκδόσεις, 1999. - 110 σ. : εικ. ; 24 εκ. + 1 οπτικό δίσκο Η/Υ (4 3/4 ίν.)

9603191469


Keyboarding
Πληκτρολόγηση.
European Union Digital Greece ESPA Default