Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.

Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης : η ευρωπαϊκή πρόκληση και η εξέλιξη του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης / Γαβριήλ Ν. Αμίτσης ; πρόλογος, Γεώργιου Λεβεντή. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2000. - 949 σ. ; 24 εκ.

9600214425


Occupational training--Law and legislation--Greece.
Occupational training--Law and legislation--European Union countries.
Επαγγελματική κατάρτιση--Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδα.
Επαγγελματική κατάρτιση--Δίκαιο και νομοθεσία--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.

KKE1368 / .A45 2000
European Union Digital Greece ESPA Default