Θεοφανίδης, Σταύρος.

Αγροτική οικονομική / Σταύρος Θεοφανίδης. - 2η έκδ., συμπληρ. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1992. - 604 σ. : διάγρ., πίν. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9600203086


Agriculture--Economic aspects--Greece
Agricultural prices--Greece.
Agriculture and state--European Economic Community countries
Agriculture--Economic aspects--European Economic Community countries
Γεωργία--Οικονομική θεώρηση--Ελλάδα.
Αγροτικές τιμές--Ελλάδα.
Γεωργία και κράτος--Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας χώρες.
Γεωργία--Οικονομική θεώρηση--Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας χώρες
European Union Digital Greece ESPA Default