Μερακλής, Μιχάλης Γ., 1932-

Λαογραφικά ζητήματα / Μ.Γ. Μερακλής. - Αθήνα : Χ. Μπούρας, 1989. - 287 σ. ; 22 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

90102799


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.


Greece--Social life and customs
Ελλάδα--Κοινωνική ζωή και έθιμα.--Περιοδικά.

DF741 / .M44 1989
European Union Digital Greece ESPA Default