Καψάλης, Αχιλλέας Γ.

Εκπαίδευση ενηλίκων / Αχιλ. Καψάλης, Αδαμ. Παπασταμάτης. - Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2000- - 3 τ. ; 24 εκ.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τους τ.1-2. "Πανεπιστημιακές παραδόσεις"--σ.τ. τ.2.

τ. 1. Γενικά εισαγωγικά θέματα -- 2. Διδακτική ενηλίκων

9608676789 (τ. 1) 9608676711 (τ. 2)


Adult education
Εκπαίδευση ενηλίκων.

LC5215 / .K37 2000
European Union Digital Greece ESPA Default