Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.

Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα / Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. - 2η έκδ. βελτ., εκσυγχρονισμένη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1991. - 179 σ. : εικ. ; 21 εκ.
Informal sector (Economics)--Greece.
Παραοικονομία--Ελλάδα.

HD2346.G8 / N44 1991
European Union Digital Greece ESPA Default