Το μοντέλο γενικής ισορροπίας του John v. Neumann. - Αθήνα : Κριτική, 2001. - 211 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Κείμενα οικονομικής σκέψης ; 3 .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

John von Neumann : μια προσωπική ανάμνηση / Nicholas Kaldor -- Σημείωμα στο άρθρο του J. v. Neumann περί "Ενός μοντέλου οικονομικής ισορροπίας" / D. G. Champernowne -- Σημειώσεις για το γραμμικό μοντέλο γενικής ισορροπίας του J. v. Neumann / Κ. Σιδηρόπουλος -- Μια γενική λύση του μοντέλου γενικής ισορροπίας και οικονομικής μεγέθυνσης του John von Neumann για, διαχωρίσιμες ή μη διαχωρίσιμες, μη διασπώμενες και απλώς ή πολλαπλώς διασπώμενες γραμμικές τεχνικές παραγωγής / Γιώργος Σταμάτης -- Ένας απλός τρόπος επίλυσης του γνωστού προβλήματος προσδιορισμού του μέγιστου ενιαίου ποσοστού κέρδους και ενός ίσου με αυτό ενιαίου υλικού ρυθμού μεγέθυνσης, το οποίο έθεσε και έλυσε ο John von Neumann, και μια κριτική θεώρηση της πραγμάτευσής του ως προβλήματος μεγιστοποίησης-ελαχιστοποίησης / Γιώργος Σταμάτης.

9602181311


Von Neumann, John, 1903-1957. Model of general economic equilibrium.
Von Neumann, John, 1903-1957. Ένα μοντέλο γενικής οικονομικής ισορροπίας.


Equilibrium (Economics)
Ισορροπία (Οικονομική)

HB145 / .M668 2001
European Union Digital Greece ESPA Default