Ιορδανίδου, Άννα, 1954-

Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης ελληνικής / Άννα Ιορδανίδου. - Αθήνα : Πατάκης, 2001. - 316 σ. ; 21 εκ.

9603781312


Greek language--Greek, Modern.--Dictionaries
Ελληνική γλώσσα--Ελληνικά, Νέα.--Λεξικά
Greek language, Modern--Terms and phrases.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Όροι και φράσεις.

PA441 / .I67 2001
European Union Digital Greece ESPA Default