Μητσιάδης, Σιδέρης.

Οδηγός πειραμάτων χημείας / Σιδέρης Μητσιάδης. - [Αθήνα] : Σαββάλας, c1994. - 312 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Βιβλία για την εκπαίδευση .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [313]).

9607343662


Chemistry--Experiments.
Χημεία--Πειράματα.

QD43 / .M48 1994
European Union Digital Greece ESPA Default