Μάρδας, Γεώργιος Δημ.

Οικονομική θεωρία, δια βίου παιδεία, κοινωνική πολιτική / Γεώργιος Δημ. Μάρδας. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2001. - 219 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9600214921


Education--Social aspects
Εκπαίδευση--Κοινωνική θεώρηση.
Education--Social aspects--Greece.
Εκπαίδευση--Κοινωνική θεώρηση--Ελλάδα.
Education--Economic aspects
Εκπαίδευση--Οικονομική θεώρηση.
Education--Economic aspects--Greece.
Εκπαίδευση--Οικονομική θεώρηση--Ελλάδα.
Economic development--Effect of education on
Οικονομική ανάπτυξη--Επίδραση της εκπαίδευσης.

LC191 / .M377 2001
European Union Digital Greece ESPA Default