Δημητρακόπουλος, Πέτρος Κ.

Η οικονομική θέσις της Βόρειας Ελλάδος / Πέτρου Κ. Δημητρακόπουλου. - Αθήναι : Παπαζήσης, 1951. - 24 σ. ; 25 εκ.

"Ανάτυπον εκ της Επιθεωρήσεως Οικον. και Πολιτ. Επιστημών Τ. 5ος".


Greece--Economic conditions
Greece, Northern--Economic conditions.
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες.
Ελλάδα, Βόρεια--Οικονομικές συνθήκες.

Φ / .D464 1951
European Union Digital Greece ESPA Default