Χιδίρογλου, Παύλος

Συμβολή στην ελληνική τουρκολογία / Παύλος Χιδίρογλου. - Αθήνα : Βάνιας, 1990- - τ. : εικ. ; 23-24 εκ.

Ο τ. 4 αποτελεί επανέκδοση του έργου: Οθωμανικά έγγραφα της εν Κύπρω Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 1973.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.


Ελληνικά και τουρκικά.

9607290186 (set) 9602880651 (τ. 3) 9602880694 (τ. 4)

91128643


Greece--History--1453-1821--Bibliography.
Ελλάδα--Ιστορία--1453-1821--Βιβλιογραφία.
Turkey--Bibliography.
Τουρκία--Βιβλιογραφία.

Z2297 DF801 / .C45 1990
European Union Digital Greece ESPA Default