Σταμάτης, Γιώργος

Ο Sraffa και η σχέση του με τον Ricardo και τον Marx / Γιώργος Σταμάτης. - Αθήνα : Κριτική, c1992. - 653 σ. ; 20 εκ. - Επιστημονική βιβλιοθήκη .

Βιβλιογραφία: σ. 650-653.

9602180609


Sraffa, Piero
Ricardo, David, 1772-1823
Marx, Karl, 1818-1883


Economics
European Union Digital Greece ESPA Default