Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, 1944-2004

Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική / Κοσμάς Ψυχοπαίδης. - Αθήνα : Πόλις, 1999. - 670 σ. ; 25 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9607478924


Πολιτική επιστήμη.
Political science

JA71 / .P79 1999
European Union Digital Greece ESPA Default