Κοκκάλη, Ιφιγένεια.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ν. Ανατολική Ευρώπη και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης / Ιφιγένεια Κοκκάλη. - Βόλος : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, 2002. - 30 σ. ; 30 εκ. - Σειρά ερευνητικών εργασιών ; no. 3 .


Thessalonikē (Greece)--Economic conditions.
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)--Οικονομικές συνθήκες.
Balkan Peninsula--Economic conditions
Βαλκανική Χερσόνησος--Οικονομικές συνθήκες.

HC298.T43 / K655 2002
European Union Digital Greece ESPA Default