Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ., 1944-

Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία : με 21 εικόνες εκτός κειμένου / Ι.Μ. Χατζηφώτη. - Αθήνα : Παπαδήμας, 2002. - 392 σ., [16] σ. με εικόνες : εικ. ; 21 εκ. - Λαοί και πολιτισμοί .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [375]-392).

9602063930


Greece--History--1453-1821
Greece--Social life and customs
Ελλάδα--Ιστορία--1453-1821.
Ελλάδα--Κοινωνική ζωή και έθιμα.--Περιοδικά.

DF801 / .C49 2002
European Union Digital Greece ESPA Default