Φιλόλογος : τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου αποφοίτων της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. - Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 19-- - τχ. ; 24 εκ. - Τριμηνιαίο.

1107-5392
European Union Digital Greece ESPA Default