Ελλάδα - Βαλκανικές χώρες : εξέλιξη των οικονομικών & εμπορικών σχέσεων / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Σχέσεων με τις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές Χώρες, Τμήμα Βαλκανικών Χωρών. - Αθήνα : Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνση Σχέσεων με τις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές Χώρες. Τμήμα Βαλκανικών Χωρών, 2000. - 198 σ. : εικ. ; 28 εκ.


Balkan Peninsula--Economic conditions
Balkan Peninsula--Foreign economic relations--Greece.
Greece--Foreign economic relations--Balkan Peninsula.
Βαλκανική Χερσόνησος--Οικονομικές συνθήκες.
Βαλκανική Χερσόνησος--Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις--Ελλάδα.
Ελλάδα--Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις--Βαλκανική Χερσόνησος.

HC401 / .E453 2000
European Union Digital Greece ESPA Default