Χρυσοβιτσιώτης, Ι.

Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών, τραπεζικών και οικονομικών όρων : ερμηνευτικό, χρηστικό / Ι. Χρυσοβιτσιώτη, Ι. Σταυρακόπουλου. - 3η αναθ. & επαυξ. έκδ. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1993. - 1065 σ. ; 25 εκ.

Τίτλος εξωφύλλου: Λεξικόν.

9602203161


Economics--Dictionaries
Banks and banking--Dictionaries
Commerce--Dictionaries.
English language--Greek, Modern--Dictionaries
Greek language, Modern--English--Dictionaries
Οικονομική--Λεξικά.
Τράπεζες και τραπεζική--Λεξικά.
Εμπόριο--Λεξικά.
Αγγλική γλώσσα--Ελληνικά, Νέα.--Λεξικά
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Αγγλικά.--Λεξικά

HB61 / .C45 1993
European Union Digital Greece ESPA Default