Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω

Το φύλο της δημοκρατίας : ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα / Μάρω Παντελίδου Μαλούτα. - Αθήνα : Σαββάλας, c2002 - 266 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Κοινωνικές επιστήμες = Social sciences . - Κοινωνικές επιστήμες (Σαββάλας) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια.

9604608207


Women and democracy
Women--Political activity
Women's rights
Women--Political activity--Greece.
Γυναίκες και δημοκρατία.
Γυναίκες--Πολιτική δραστηριότητα.
Δικαιώματα των γυναικών.
Γυναίκες--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάδα.

HQ1236 / .P368 2002
European Union Digital Greece ESPA Default