Νημά, Ελένη Α., 1952-

Σύγχρονη διδακτική / Ελένη Α. Νημά, Αχιλ. Γ. Καψάλης. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2002. - 296 σ. ; 24 εκ.

9608676754


Διδασκαλία.
Teaching

LB1025.3 / .N463 2002
European Union Digital Greece ESPA Default