Κουβελιώτης, Κυριάκος, 1970-

Διευθυντική και πολιτική επιστήμη : η περίπτωση της διπλωματικής διαπραγμάτευσης / Κυριάκος Κουβελιώτης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2001. - 231 σ. ; 21 εκ.

9600214883

2002454666


Diplomatic negotiations in international disputes
Διπλωματικές διαπραγματεύσεις σε διεθνείς διαμάχες.
International relations
Διεθνείς σχέσεις.
Management science
Διοικητική επιστήμη.
Political science
Πολιτική επιστήμη.

JZ6045 / .K68 2001
European Union Digital Greece ESPA Default