Δεμερτζής, Νίκος.

Ο λόγος του εθνικισμού : αμφίσημο σημασιολογικό πεδίο και σύγχρονες τάσεις / Νίκος Δεμερτζής. - Αθήνα : Α. Ν. Σάκκουλας, 1996. - 495 σ. ; 21 εκ. - Βιβλιοθήκη πολιτικής επικοινωνίας .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια.

9602325089


Nationalism
Εθνικισμός.

JC311 / .D464 1996
European Union Digital Greece ESPA Default