Αθανασάκης, Αρτέμης Μ.

Παιδαγωγικές κατευθύνσεις φυσικών επιστημών και οι σχέσεις τους με την κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία / Αρτέμης Μ. Αθανασάκης. - Αθήνα : Σαββάλας, c1995. - 238 σ. : εικ. ; 24 εκ.

960460015X


Physical sciences--Study and teaching--Greece.
Φυσικές επιστήμες--Μελέτη και διδασκαλία--Ελλάδα.

Q183.4.G8 / A894 1995
European Union Digital Greece ESPA Default