Καλογερόπουλος, Άγγελος, 1928-

Ο θρους του δέρατος : η μουσική στον Παπαδιαμάντη / Άγγελου Καλογεροπούλου. - Αθήνα : Αρμός, [1993] - 93 σ. : εικ. ; 22 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 89-93).

9607102452

95186610


Papadiamant¯es, Alexandros, 1851-1911 --Knowledge--Music.
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος, 1851-1911 --Γνώση--Μουσική.


Music in literature
Μουσική στη λογοτεχνία, Η.

PA5610.P345 / Z73 1993
European Union Digital Greece ESPA Default