Πάλλης, Αλέξανδρος Α., 1851-1935.

Σελίδες από τη ζωή της παλιάς γενιτσαρικής Τουρκίας : κατά την περιγραφή του τούρκου περιηγητή του 17ου αι. Εβλιά Τσελεμπή / Α.Α. Πάλλη. - 2η έκδ. - [Αθήνα] : Εκάτη, [1990] - 250 σ. : εικ. ; 25 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 15).

91101077


Evliya Çelebi 1611?-1682? Seyahatname.


Istanbul (Turkey)--Description and travel.
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)--Περιγραφή και ταξίδια.

DR720 / .P35 1990
European Union Digital Greece ESPA Default