Τραγούδια και σκοποί από τα Δωδεκάνησα / επιμέλεια, Λάμπρος Λιάβας. - [Αθήνα] : Βουλή των Ελλήνων, [1998] - 95 σ. : εικ. ; 21 x 28 εκ. + 3 δίσκοι κόμπακτ (ψηφιακοί ; 4 3/4 ίν.)

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 90-95).

9605600234

2001425809


Folk music--History and criticism.--Greece--Dōdekanēsos
Παραδοσιακή μουσική--Ιστορία και κριτική.--Ελλάδα--Δωδεκάνησα
Folk songs, Greek--History and criticism.--Greece--Dōdekanēsos
Παραδοσιακά τραγούδια, Ελληνικά--Ιστορία και κριτική.--Ελλάδα--Δωδεκάνησα

ML3604.7.D63 / T73 1998
European Union Digital Greece ESPA Default