Μανωλίδης, Γεώργιος.

Έκφραση-έκθεση για το ενιαίο λύκειο : θεματικοί κύκλοι / Γεώργιος Μανωλίδης, Θωμάς Μπεχλιβάνης, Φωτεινή Φλώρου ; συντονισμός, Χρίστος Λ. Τσολάκης. - 2η έκδ. - Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2002. - 479 σ. : εικ. ; 24 εκ.


Greek language, Modern--Composition and exercises--Study and teaching (Secondary)
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Έκθεση και ασκήσεις--Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)

PA1101 / .M36 2002
European Union Digital Greece ESPA Default