Ομοιόμορφοι κανόνες για τις αξίες : ΟΚΑ 522. - Αθήνα : Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο : Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1996. - 59 σ. ; 21 εκ. - ICC publication ; no. 553. . - Publication (International Chamber of Commerce) .


International clearing

Check collection systems Law and legislation.

K1063 / .I5816 1996
European Union Digital Greece ESPA Default