Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα.

Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες / Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου. - 5η έκδ. - Αθήνα : [χ.ό.] : [διάθεση] Εκδόσεις Ατραπός, 2003-2004. - 2 τ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

τ. 1. Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης -- τ. 2. Νοητική υστέρηση : ψυχολογική κοινωνιολογική και παιδαγωγική προσέγγιση.

9609151604 (set) 9609151612 (τ.1) 9609151620 (τ.2)


Children with disabilities--Education
Youth with disabilities--Education.
Παιδιά με ειδικές ανάγκες--Εκπαίδευση.
Νέοι με ειδικές ανάγκες--Εκπαίδευση.

LC4015 / .P659 2003
European Union Digital Greece ESPA Default