Μαυροειδής, Μάριος Δ., 1950-1997.

Οι μουσικοί τρόποι στην Ανατολική Μεσόγειο : ο βυζαντινός ήχος, το αραβικό μακάμ, το τουρκικό μακάμ / Μάριος Δ. Μαυροειδής. - Αθήνα : Fagotto, 1999. - 341 σ. : μουσική ; 24 εκ.

9607075471 9789607075475


Music, Byzantine
Μουσική, Βυζαντινή.
Maqam--Arab countries.
Μακάμ--Αραβικές χώρες.
Maqam--Turkey.
Μακάμ--Τουρκία.
Musical intervals and scales
Μουσικά διαστήματα και κλίμακες.

MT1 / .M385 1999
European Union Digital Greece ESPA Default