Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα / επιμέλεια Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Νίκος Χατζηνικολάου. - Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003. - 592 σ. : εικ. ; 28 εκ. - Συμβολές στις επιστήμες του ανθρώπου .

" Το Α' Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης που οργανώθηκε στο Ρέθυμνο στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου του 2000"--Πρόλογος. Ως υπέρτιτλος: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9605241722


Art--History--Congresses.
Τέχνη--Ιστορία--Συνέδρια.
Art, Greek--Congresses.
Τέχνη, Ελληνική--Συνέδρια.

N5303 / .S964 2000
European Union Digital Greece ESPA Default