Λεξικό ελλήνων καλλιτεχνών : ζωγράφοι-γλύπτες-χαράκτες, 16ος-20ός αιώνας / συντονισμός έκδοσης Δώρα Κομίνη-Διαλέτη ; επιστημονική επιμέλεια Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος ; καλλιτεχνική επιμέλεια Λένα Ορφανού, Αθηνά Ραγιά. - Αθήνα : Μέλισσα, c1997-2000. - 4 τ. : εικ. ; 31 εκ. - Καλλιτεχνική βιβλιοθήκη .

τ. 1. Α-Η -- τ. 2. Θ-Λ -- τ. 3. Μ-Πασ -- τ. 4. Πατ-Ω.

9602040343 (set) 9602040351 (τ. 1) 9602042095 (τ. 2) 9602042249 (τ. 3) 9602042265 (τ. 4)


Artists--Greece--Biography--Dictionaries.
Καλλιτέχνες--Ελλάδα--Βιογραφία--Λεξικά.

N6902 / .L495 1997
European Union Digital Greece ESPA Default