Τσολάκης, Χρίστος Λ.

Από τα γράμματα στη γλώσσα : πορεία προς τον επικοινωνιακό λόγο / Χρίστος Λ. Τσολάκης. - Θεσσαλονίκη : Βάνιας, 1995. - 421 σ. : εικ. ; 25 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 393-408) και ευρετήρια.

9602880317

97157003


Greek language, Modern--Study and teaching--Greece.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Μελέτη και διδασκαλία--Ελλάδα.

LB1577.G74 / T75 1995
European Union Digital Greece ESPA Default