Το "μικρό" λεξικό της πληροφορικής της Microsoft / Microsoft. - Αθήνα : Κλειδάριθμος, [2004]. - 463 σ. : εικ. ; 21 εκ.

"Το βιβλίο περιέχει επιλεγμένους όρους από το: Microsoft Computer Dictionary Fifth Edition."

9602097345


Computer science--Dictionaries
Πληροφορική--Λεξικά.
English language--Greek, Modern--Dictionaries
Αγγλική γλώσσα--Ελληνικά, Νέα.--Λεξικά

QA76.15 / .M55 2004
European Union Digital Greece ESPA Default