Γιανουλόπουλος, Γιάννης N.

Ο μεταπολεμικός κόσμος : ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, (1945-1963) / Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1992. - 410 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 383-410).

9600209782


Greece--History--20th century
Greece--Politics and government--1935-1967
Europe--History--1945-
Ελλάδα--Ιστορία--20ός αιώνας.
Ελλάδα--Πολιτικές συνθήκες--1935-1967.
Ευρώπη--Ιστορία--1945-

DF833 / .G53 1992
European Union Digital Greece ESPA Default