Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.

Οικονομική ιστορία της Ευρώπης : από της παρακμής του αρχαίου κόσμου μέχρι σήμερον / Λ.Θ. Χουμανίδη. - Αθήναι : Παπαζήσης, 1991. - 636 σ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες.

9600209146


Europe--Economic conditions
Ευρώπη--Οικονομικές συνθήκες.

HC240 / .C45 1991
European Union Digital Greece ESPA Default