Τερλεξής, Πανταζής.

Max Weber και το φάντασμα του Marx / Πανταζής Τερλεξής. - Αθήνα : Παπαζήσης, c1988. - 154 σ. ; 22 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες.


Weber, Max, 1864-1920


Sociology--History--Germany
Marxian school of sociology--Germany.
Κοινωνιολογία--Ιστορία.--Γερμανία
Μαρξιστική σχολή κοινωνιολογίας--Γερμανία.

HM22.G3 / T47 1988
European Union Digital Greece ESPA Default