Βασιλάκος, Σταμάτιος.

Κράτος και διεθνής τάξις / Σ. Βασιλάκος. - Εκδόσεις Παπαζήση.
European Union Digital Greece ESPA Default