Βεντούρης, Νίκος Ι.

Η πολιτική κουλτούρα / Νίκου Ι. Βεντούρη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1977. - 222 σ. : εικ. ; 22 εκ. - Βιβλιοθήκη πολιτικής επιστήμης 2 .

Βιβλιογραφία: σ. 203-222.


Political culture
Πολιτική κουλτούρα.

JA75.7 / .B46 1977
European Union Digital Greece ESPA Default