Μόδης, Γεώργιος, 1887-1975.

Αναμνήσεις / Γεώργιος Μόδης ; σχόλια, Ι. Μιχαηλίδης ; επιμέλεια έκδοσης, Μ. Πυροβέτση, Ι. Μιχαηλίδης. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2004. - 572 σ : εικ., χάρτες ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει ευρετήριο (σ. 545-572).

9608396050


Μόδης, Γεώργιος, 1887-1975.


Greece--History--20th century--Personal narratives.
Ελλάδα--Ιστορία--20ός αιώνας--Προσωπικές αφηγήσεις.

DF836.M63 / A3 2004
European Union Digital Greece ESPA Default