Κάτσικας, Χρήστος, 1960-

Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης : από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2004 / Χρήστος Κάτσικας, Κώστας Ν. Θεριανός. - [Ελλάδα] : Εκδόσεις Σαββάλας, c2004. - 268 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9604232142


Education--History.--Greece
Εκπαίδευση--Ιστορία.--Ελλάδα

LA781 / .K388 2004
European Union Digital Greece ESPA Default