Μπαλωτή, Ξένη, 1963-

Κωνσταντίνος Καραμανλής / Ξένη Δ. Μπαλωτή. - Αθήνα : Σαββάλας, c2004. - 90 σ. : εικ. ; 25 εκ. - Ηγέτες .

9604234072


Karamanlis, Konstantinos, 1907-1998.
Καραμανλής, Κωνσταντίνος, 1907-1998.


Presidents--Greece--Biography.
Πρόεδροι--Ελλάδα--Βιογραφία.


Greece--Politics and government--20th century
Ελλάδα--Πολιτικές συνθήκες--20ός αιώνας.

DF836.K37 / B35 2004
European Union Digital Greece ESPA Default