Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική : μεταξύ κράτους και αγοράς / Διονύσης Γράβαρης, Νίκος Παπαδάκης (επιμ.) ; επίμετρο, Robert Cowen. - Αθήνα : Σαββάλας, 2005. - 514 σ. ; 25 εκ. - Κοινωνικές επιστήμες = Social sciences . - Κοινωνικές επιστήμες (Σαββάλας) .

9604230697


Education and state
Εκπαίδευση και κράτος.
Education--Social aspects
Εκπαίδευση--Κοινωνική θεώρηση.

LC71 / .E47 2005
European Union Digital Greece ESPA Default