Κουτσούγερας, Δημήτρης.

Λεξικό εκθεσιακών εννοιών / Υπότιτλος εξωφύλλου: Ένα πρακτικό αλφαβητάρι εννοιών που χαρτογραφεί το σύνολο του μαθήματος της έκθεσης Δημήτρης Κουτσούγερας. - Αθήνα : Πατάκης, 1996. - Λεξικά ; 13 .

9603608807


Greek language, Modern--Composition and exercises--Study and teaching--Dictionaries.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Έκθεση και ασκήσεις--Μελέτη και διδασκαλία--Λεξικά.
Greek language, Modern--Dictionaries.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Λεξικά.

PA1101 / .K68 1996
European Union Digital Greece ESPA Default